Cynghorwyr / Councillors

(Elected unless otherwise stated)

WARD DDEHEUOL / SOUTHERN WARD

 • Mr William Hughes
 • Mr Arfon Jones
 • Mr Barry Owen
 • Mr M T Smithurst
 • Mr Christopher G Topps
 • Mr Douglas M Fowlie
 • Mr Edward R Roberts

WARD OGLEDDOL / NORTHERN WARD

 • Mr Keith Woods (Is-gadeirydd / Vice Chair)
 • Mr Elwyn Evans

WARD LLANGWYFAN / LLANGWYFAN WARD

 • Mrs Avril Hughes
 • Mr Richard F Owen

CLERC / CLERK

Miss Suzanne Gill

Swyddfa’a Post Cyf, 30 Sgwâr Bodorgan, Aberffraw, Ynys Mon LL63 5BX

Tel:  07470915787

Email: suzanne.aberffrawcc@gmail.com

Dylai pob gohebiaeth a’r Cyngor gael ei gyfeirio drwy’r Clerc.

All correspondence with the Council should be directed through the Clerk