Cynghorwyr / Councillors

(Elected unless otherwise stated)

CLERC / CLERK

Jane Davies

Swyddfa’a Post Cyf, 30 Sgwâr Bodorgan, Aberffraw, Ynys Mon LL63 5BX

Email: aberffrawcc.clerk@gmail.com

Dylai pob gohebiaeth a’r Cyngor gael ei gyfeirio drwy’r Clerc.

All correspondence with the Council should be directed through the Clerk