Cofnodion / Minutes 2022

AgendaCofnodionMinutes
Agenda – 19th January 2022Cyfarfod Cyngor Cymuned Aberffraw Ionawr 19Minutes Aberffraw Community Council on 19th January 2022
Cyfarfod Cyngor Cymuned Aberffraw (W)Minutes of the Meeting of Aberffraw Community Council on 16th February 2022
Cyfarfod Cyngor Cymuned Aberffraw 16eg Mawrth 2022Minutes of the Meeting of Aberffraw Community Council on 16th March 2022
Agenda – 20th April 2022Cyfarfod Cyngor Cymuned Aberffraw 20 Ebril 2022Aberffraw Community Council Meeting Minutes 20th April 2022
Cyfarfod Cyngor Cymuned Aberffraw 18th Mai 2022Aberffraw Community Council Meeting Minutes 15th May 2022
Rhaglen – Agenda – 15th June 2022Cyfarfod Cyngor Cymuned Aberffraw 15th June 2022 (W)Minutes of the Meeting of Aberffraw Community Council on 15th June 2022
Agenda – 20th July 2022Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Aberffraw a gynhaliwyd ar 20 Gorffennaf 2022Minutes of the Meeting of Aberffraw Community Council on 20th July 2022
Agenda – 21st September 2022Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Aberffraw a gynhaliwyd ar 21 Medi 2022Minutes of the Meeting of Aberffraw Community Council 21st September 2022
Agenda – 19th October 2022Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Aberffraw a gynhaliwyd ar 19 Hydref 2022Aberffraw Community Council meeting minutes 19 10 2022
Agenda – 16th November 2022Cyngor Cymuned Aberffraw Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 16eg Tachwedd 2022Aberffraw Community Council Minutes of the Meeting held on 16th November 2022

Dolenni’n agor ar dudalen newydd / Links open on separate page