Cysylltwch / Contact

CLERC / CLERK:

Miss Suzanne Gill

Swyddfa’r Post Cyf , 30 Sgwâr Bodorgan, Aberffraw, Ynys Mon LL63 5BX

Tel:  07470915787

Email: suzanne.aberffrawcc@gmail.com

Dylai pob gohebiaeth a’r Cyngor gael ei gyfeirio drwy’r Clerc.

All correspondence with the Council should be directed through the Clerk