Cysylltwch / Contact

CLERC / CLERK:

Jane Davies

Emai: aberffrawcc.clerk@gmail.com

Dylai pob gohebiaeth a’r Cyngor gael ei gyfeirio drwy’r Clerc.

All correspondence with the Council should be directed through the Clerk